Friends World Committee for Consultation - Europe & Middle East Section

EMESi teenimis- ja teavitustegevuse programm

EMES teenimis- ja teavitustegevuse programm on suunatud sõprade vaimse elu soodustamisele ja toetamisele nii üksikisiku tasandil kui ka ühiselt, ning teavitustegevuse edendamisele kogu sektsioonis. Programm koosneb kahest osast. Neist üks on online-õppe vahendite arendamine, teine teenimisele suunatud reiside ja sõprade vastastikuste külaskäikude edendamine. Mõlema osa eesmärk on suurendada teadlikkust kveekerite tõekspidamistest ja tavadest, ning pakkuda erinevaid vahendeid, aitamaks kveekerite rühmadel Vaimus kasvada.

”The Quaker in Europe” – sissejuhatav online-kursus kveekerlusse – on järk-järgult muutumas kättesaadavaks tervelt kuueteistkümnes Euroopa keeles. Projekti viiakse ellu koostöös Inglismaal Birminghamis asuva Woodbrooke’i kveekerite õppekeskusega. Programmi üks peamisi eesmärke on anda eurooplastele võimalus omas keeles kveekerlust uurida ja tundma õppida. Väikesed rühmad teevad kümme nädalat online-koostööd õppides ja mõtiskledes, ning samal ajal loodetavasti ka kogukonnatunnet kasvatades.

Sõpradevahelised külaskäigud ja teenimisele pühendatud reisid on kveekerluse tavad, mida EMES igale sõprade sektsioonile sobival viisil edendada püüab. ”The Visiting Friends”-programm aitab leida ja vajalikul moel ette valmistada sõpru, kes EMESi nimel sõidavad mingil põhjusel toetust või abi vajavatele kveekerite koosolekutele. Külastuste ettevalmistamiseks ja programmi toetamiseks on olemas on-line vahendid. Toetatakse ka mitmesuguseid muid vastastikuseid külaskäike ning loodetakse, et üksteisele külla sõitvad sõbrad teavitavad oma reisist EMES täitevsekretäri ja/või teenimis- ja teavitustegevuse koordinaatorit. See aitab meil olla kursis rühmade ja üksikute sõpradega, keda on külastatud ja keda oleks vaja külastada.

Kui soovite rohkem infot, palun võtke meiega ühendust.

Find a Meeting

Among Friends Journal

Quickfind EMES journal
(pdf format)

View all journals

EMES Annual Report

Quickfind EMES Annual Report
(pdf format)

View all annual reports

Corporate image:

Quickfind EMES logo
(approved use only)

View all logo formats

Download free Acrobat Reader to view PDFs

Get Acrobat Reader

Member Login

Visit other FWCC websites: World Office | Africa Section | Asia & West Pacific Section | Section of the Americas