Friends World Committee for Consultation - Europe & Middle East Section

Am'ari lastekeskus Ramallah's

View slideshow »

Am’ari lastekeskus annab alusharidust kuni neljakümne viiele Al Am’ari põgenikelaagris elavale viieaastasele lapsele.

Ramallah’ külje all, Iisraeli poolt aastal 1967 okupeeritud aladel on Al Am’ari põgenikelaager koduks umbes 10520-le registreeritud põgenikule; inimestele, kes kaotasid oma kodud 1948.-49. aasta sõja ajal, mil loodi Iisraeli riik, ja/või neile, kes sunniti oma kodust lahkuma aastal 1967. Telke seal enam ei näe, kuid laager on kogum halvasti ehitatud, viletsa kanalisatsiooni ja infrastruktuuriga ülerahvastatud hooneid. Laagrit haldab UNRWA, ÜRO põgenike ja ehitustööde allasutus, ning nende käest on saadud ka ruum tütarlaste algkoolis, kus keskus tegutseb.

EMES on suure kaasaelamisega projektis osalenud sestpeale kui see 1974. aastal alguse sai, ning on teinud koostööd Sõprade Ühinenud Koosoleku (FUM) ja kohalike kveekeritega.

1513 peret saavad erakorralist toiduabi ja 252 peret saavad abi ”sotsiaalse turvavõrgu” programmi raames. Laagrivanema hinnangul ei ole tööd umbes pooltel Al Amari laagri meestest, keskmine palk perekonna ülalpidamiseks on vahemikus 320–450 US dollarit kuus. Elukallidus Jordani jõe läänekaldal on viimastel aastatel oluliselt kasvanud: 2008. aastal maksis leivapäts 1,80 dollarit ja liiter piima 1,50 dollarit.

Jordani läänekaldal on ka teisi eelkoole. Nendes õppimine maksab lapse kohta 150–500 dollarit aastas. Am’ari lastekeskus, mille eesmärgiks on jõuda tõrjutud kogukondadeni, võtab teenustasu 26 dollarit aastas ja eriti puudustkannatavate perede puhul loobutakse ka sellest.

Kõik lastekeskuse lapsed on moslemid, ja seda on ka nende õpetajad – kolm kohalikku naist, kes samuti laagrist pärit, ja kellest üks elab seal veel praegugi.

Lastekeskus annab alusharidust, õpetades araabia ja inglise tähestikku, matemaatika algtõdesid, sotsiaalset läbikäimist teiste laste, õpetajate ja ümbruskonnaga, ning aega leitakse ka mängimiseks.

Selle tunnustatud teenuse osutamiseks ka tulevikus vajab lastekeskus pidevat rahalist toetust. Maksed tuleks teha järgmiselt:

Rahvusvahelise ülekande puhul:
CAF Bank Ltd 25 Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4JQ, UK
IBAN: GB48 MIDL 4005 3072 1385 49
BIC: MIDLGB2141W
Saaja: FWCC-EMES Amari Play Centre
Kontonumber: 00091841 Sort Code: 40-52-40

Võite maksta ka internetis meie annetuste lehekülje (Donations page) kaudu, näidates ära, et annetus on Am’ari lastekeskusele.

Piltide vaatamiseks laadi alla tasuta Flash Player.

This slideshow requires Adobe Flash Player to be installed:
Download Flash Player for free

Find a Meeting

Among Friends Journal

Quickfind EMES journal
(pdf format)

View all journals

EMES Annual Report

Quickfind EMES Annual Report
(pdf format)

View all annual reports

Corporate image:

Quickfind EMES logo
(approved use only)

View all logo formats

Download free Acrobat Reader to view PDFs

Get Acrobat Reader

Member Login

Visit other FWCC websites: World Office | Africa Section | Asia & West Pacific Section | Section of the Americas