Friends World Committee for Consultation - Europe & Middle East Section

Kveekerid

Kveekerlus on religioon ja eluviis. Meie ametlikum nimetus on Sõprade Usuühing.

Euroopas ja Lähis-Idas viib enamik Sõpradest läbi vabas vormis palvuskoosolekuid, kus kuulataks vaikides, eesmärgiga leida julgustust ja inspiratsiooni paremaks teenimiseks. Sõbrad püüavad elada oma elu tõe, võrdsuse, rahu ja lihtsuse põhimõtteid järgides, ning neil puuduvad usutunnistus ja reeglistik. Nimetatud põhimõtted on nende jaoks olulisemad kui kindla uskumuse järgimine. Teoloogilises mõttes on kveekerid kristluse tunnistajad, kusjuures mõned sõbrad ja koosolekud on rohkem keskendunud traditsioonilisele arusaamale Kristuse rollist inimkonna lunastajana ja teised lähtuvad universalistlikust vaatepunktist. Viimastel aastatel Sõprade Usuühinguga liitunud ka inimesi, kellel puudub kristlik taust – või kes järgivad muid usulisi tavasid – ning mõned neist peavad kristlikku keelekasutust ja väljendusviisi häirivaks.

Kveekerlus tekkis 1652. aastal Inglismaal ning levis kiiresti ülejäänud Suurbritannias, Iirimaal ja seejärel Põhja-Ameerikas. Praegu läheb kveekerlusel hästi Ladina-Ameerikas, paljudes Aafrika riikides ja mujal maailmas. Algusaegadest saadik on tekkinud rida erinevaid jumalateenimise viise ja usukäsitlusi. Väljaspool Euroopat ja Lähis-Ida määratlevad Sõbrad endid enamasti evangeelsete kristlastena, kuuludes Sõprade kirikutesse. Nad peavad plaanipäraseid teenistusi ja on tööle võtnud pastorid. Teised kveekerid – keda tavaliselt nimetatakse konservatiivseteks Sõpradeks – on säilitanud vaikse reeglipäratu teenimistava, ning peavad oma usu alustalaks piiblit ja kristlikku õpetust. Ka Euroopas on mõned Sõprade evangeelsed kirikud ja konservatiivide koosolekud. Praegusel hetkel ei kuulu need EMESi, kuid soovijatele võime anda nende kontaktandmed.

Lähima koosoleku leidmiseks Euroopas vaadake meie koosolekute nimekirja. Uustulnukad on teretulnud kõigile kveekerite koosolekutele.

”Meeting the Spirit” on raamatuke, mis annab ülevaate kveekerite tavadest ja tõekspidamistest. ”Meeting the Spirit” paberversioon on mitmetes keeltes saadaval EMESi täitevsekretäri juures.

Päringuvorm

Kui soovite rohkem teavet EMESi ja kveekerite kohta Euroopas ja Lähis-Idas ning ajakirja Among Friends tasuta eksemplari, palun täitke alljärgnev vorm.

See päringuvorm on üksnes Euroopa või Lähis-Ida asjahuvilistele.
Find a Meeting

Download free Acrobat Reader to view PDFs

Get Acrobat Reader

Member Login

Visit other FWCC websites: World Office | Africa Section | Asia & West Pacific Section | Section of the Americas