Friends World Committee for Consultation - Europe & Middle East Section

Draugu reliģiskā sabiedrība (kveikeri)

Contents

4. Mūsdienu norises

Kveikeri neatlaidīgi iestājas pret karu un vardarbību. Miera apliecinājumu varētu pamatoti uzskatīt par galveno kveikeru principu. Draugu atteikšanās karot nebūt nenozīmē, ka ir jāizvairās no konfliktiem, jo tie ir dzīves sastāvdaļa. Bet mūsu bruņojumā ir jābūt patiesībai un mīlestībai, nevis ugunij un zobenam.

Kveikeru vidū daudz var sastapt tādus, kuri atsakās no jebkādas saistības ar karu, bet ir arī tādi, kuri nosoda karu un cenšas mazināt tā radītās sekas. Pavisam nedaudz ir tādu Draugu, kas tomēr dodas karot, jo uzskata, ka viņu principi aicina tos cīnīties ar ieročiem rokās pret ļaunumu, kas ir lielāks nekā pats karš. Tomēr te ir jāatzīmē, ka visu kveikeru kopējais apliecinājums pamatojas viņu uzskatā par karu kā ļaunumu.

Viens no galvenajiem kveikeru apliecinājumiem ir vienlīdzības apliecinājums. Visā savā pastāvēšanas vēsturē viņi vienmēr nosodījuši diskrimināciju un verdzību. Kveikeri saskata, ka mūsdienās nevienlīdzība, kuru izjūt liela sabiedrības daļa, izriet no rasisma un aizspriedumiem pret atsevišķām etniskām grupām un citu mazākumu pārstāvjiem. Daudzi cilvēki dažādību uztver kā sevis apdraudētību, ko tādu, kas sevī slēpj briesmas. Un tieši tāpēc kveikeri uzskata, ka šodien visos veidos ir jāatgādina, ka dievišķā dzirksts mājo katrā, ka katrs cilvēks ir neatkārtojams un vērtīgs neatkarīgi no viņa ādas krāsas, rases, reliģiskās piederības, dzimuma un sociālā stāvokļa.

Kustības sākuma posmā daudzi Draugi tika ieslodzīti cietumos tādēļ, ka klausīja savai sirdsbalsij. Šodienas kveikeri atkal tiek apcietināti par saviem protestiem pret kara bāzēm un nodokļiem, kas tiek novirzīti masu iznīcināšanas līdzekļu ražošanai. Cietuma apstākļu iepazīšana ir mudinājusi daudzus Draugus aktīvi iestāties par labākiem ieslodzīto uzturēšanas apstākļiem.

Visā savā pastāvēšanas laikā kveikeri ir rīkojuši akcijas par nāvessoda atcelšanu, jo uzskata to par katrā cilvēkā klātesošā dievišķā spēka noliegumu. Kveikeri tic, ka, lai arī cik necaurredzama neliktos pasauli aptverošā tumsība, gaisma ir pāri visam.

Find a Meeting

Download free Acrobat Reader to view PDFs

Get Acrobat Reader

Member Login

Visit other FWCC websites: World Office | Africa Section | Asia & West Pacific Section | Section of the Americas