Friends World Committee for Consultation - Europe & Middle East Section

Draugu reliģiskā sabiedrība (kveikeri)

Contents

2. Pamatprincipi

Kveikeriem nav nepieciešama stingra mācība, kurā rakstiski būtu izklāstīta viņu ticības pārliecība. Draugu ticība izpaužas viņu dzīvesveidā, nevis kādās īpašās mācībās.

Tagad nedaudz par Draugu principiem:

• Pastāv 4 pamatprincipi (“apliecinājumi”), kurus kveikeri cenšas ievērot savā dzīvē: miers, patiesība, vienlīdzība, vienkāršība.

• Kveikeri ir pārliecināti, ka cilvēka un Dieva attiecībās nav nepieciešams starpnieks baznīciskas sistēmas vai mācītāja veidolā. Liberālākie Draugi uzskata, ka Bībeles vai jebkuras citas grāmatas teksts nav vienīgā un galīgā patiesība.

• Kielākais vairums kveikeru atsakās piedalīties karā, principiāli iestādamies pret vardarbību. Viņus raksturo iecietība pret citu viedokļiem, atvērtība jebkurām zināšanām, samierinoša darbība visur tur, kur valda konflikti un naids.

• Kveikeri tic, ka katrā cilvēkā ir “daļiņa no Dieva”- Dieva dzirksts katrā cilvēkā. Viņi uzskata, ka “nav nekā tāda ne mūsos pašos, ne mūsu attiecībās ar pasauli, kur nebūtu Dieva klātesamības”.

• Tiekoties pielūgsmei, kveikeri klusumā kopīgi gaida tikšanos ar Dievu.

• Daudzi Draugi seko Evaņģēlijos pavēstītajai Kristus mācībai, tomēr tas neizslēdz iespēju kveikeriem smelties arī citu reliģisko kustību uzkrātajās atziņās un gudrībās. Draugi ciena citas reliģijas, un daudzi kveikeri ir universālisti. Kveikeriem visi cilvēki ir vienlīdzīgi.

• Kveikeri vienmēr runā patiesību, nezvēr tiesā un nekad nenodod zvērestus, jo viņi atzīst tikai vienu patiesības mēru. Viņi iestājas pret jebkura veida diskrimināciju.

Kveikeru tikšanās reizēs pielūgsmei var piedalīties ikviens cilvēks. Draugi neapgalvo, ka viņu ceļš ir vienīgi pareizais, viņi to uzskata par pareizo sev. Kveikeri nespiež nevienu pievienoties Draugu sabiedrībai, bet atstāj cilvēku pašu ziņā izdarīt brīvu izvēli un pārbaudīt, vai kveikeru ceļš tiem ir patiesi piemērots.

Mūsdienu kveikerismā var izdalīt divus galvenos virzienus – “evanģēlisko” un “universālisko”.

Find a Meeting

Download free Acrobat Reader to view PDFs

Get Acrobat Reader

Member Login

Visit other FWCC websites: World Office | Africa Section | Asia & West Pacific Section | Section of the Americas