Friends World Committee for Consultation - Europe & Middle East Section

Draugu reliģiskā sabiedrība (kveikeri)

Contents

1. Kas ir kveikeri?

17.gs. vidū Anglijā uzradās ļaudis, kuri sevi sauca par Patiesības Draugiem. Ar laiku viņi kļuva pazīstami vienkārši kā Draugi. Par kveikeriem1 tos iesauca izzobojot, jo izplatījās runas, ka viņi savā reliģiskajā dedzībā drebot. Ar laiku Draugi paši pieņēma šo nosaukumu, un šodien vārdi “Draugs” un “kveikeris” ir līdzvērtīgi apzīmējumi. Patlaban kveikeru kopums ir pazīstams kā “Draugu reliģiskā sabiedrība”.

Kveikeru ticību raksturojošais jēdziens ir Iekšējā Gaisma, kas savā būtībā ir katra cilvēka dvēseles dievišķā daļa.

Lielākā daļa Draugu tic, ka Dievu var iepazīt un tas ir iespējams tikai caur dievišķo Garu, katram pašam to piedzīvojot. Ar šādu ticību var skaidrot Draugu attieksmi pret Jēzus Kristus personību, Bībeli, baznīcu un tās rituāliem, sakramentiem un morālajām saistībām.

Draugi tic, ka ļaunumu var uzveikt, ka šī spēja piemīt katram cilvēkam un ka savu likteni mēs lielā mērā nosakām paši, jo mums ir tiesības izvēlēties.

Kveikeri tiecas atgriezties pie agrīnās kristietības tīrajiem avotiem, bet tanī pat laikā viņi uzskata, ka dievišķa atklāsme nav tikai pagātnes lieta. Tas pats Svētais Gars, kas iedvesmoja ticīgos senatnē, var iedvesmot arī gadsimtus vēlāk dzīvojošos cilvēkus.

1 Vārdam “Quakers” (no angļu: “quake” – “drebēt”) latviešu valodā ir sastopami arī tādi darinājumi kā “kvēkeri” un “kvakeri”.

Find a Meeting

Download free Acrobat Reader to view PDFs

Get Acrobat Reader

Member Login

Visit other FWCC websites: World Office | Africa Section | Asia & West Pacific Section | Section of the Americas