Friends World Committee for Consultation - Europe & Middle East Section

Raport Keenias toimunud rahukonverentsist "Sool ja valgus."

View slideshow »

Mul oli au esindada Tallinna Sõpru Eestist 6-ndal Kveekrite Maailmakonverentsil, mis toimus 17-25 aprillis Kabaraki Ülikoolis Nakurus, Keenias. Siinkohal pean tänama Myra ja Steve Fordi, Bob Gilchrist ja Mik Seljamaad nende usalduse eest mind sellele olulisele suursündmusele lähetada.
Baltimaade ja Aafrika ajaloos on palju ühist. Need riigid on pidanud taluma sõdu, okupatsioone, repressioone, totalitaarreziime, mille lagunemisel on taastatud iseseisvus ning liigutakse demokraatlike väärtuste poole. Vihkamine, rassivaen, hirm võõraste ees ja militarism ei ole suutnud rahupüüdlusi ja inimväärikust muutuvas maailmas takistada.
Konverentsil võis tunda inimeste siirast tahet elada erinevustele vaatamata rahumeelselt, mõistes, et lisaks õigustele on ka kohustused, mis on elamisväärse maailma alahoiuks olulised. Konverentsil käsitleti mitmeid maailmas murettekitavaid teemasid nagu üksteisemõistmine, rahumeelne koostöö, erinevused religioonide jne. vahel,kombed ja moodsa inimese seksuaalsus, Tunnetasin erilist jõudu, mis läbistas kõiki kohalviibinud, ligi tuhandet sõpra kogu maailmast. Meil kõigil oli üks soov – elada rahus ja harmoonias.
Koos otsisime vastust küsimusele, kuidas taasühendada,parandada meie lõhestunud maailma (broken world). Inimeste silmist oli näha siirast soovi ja pühendumust viia konverentsil kogetud jõuline sõnum valgusena maailma erinevatesse paikadesse.
Afrika Friends soe vastuvõtt oli tõeliselt muljetavaldav, rahvalaulud, tantsud, ühispalvused kinnitasid lootust rahvastevahelise üksteisemõistmise poole. Eri maade presentatsioonid tõid nähtavale nii probleeme kui ka nende võimalikke lahendusi. Eesti poolt tutvustasin One minute of Peace rahupäevaprogrammi, mis on saanud ÜRO iga – aastaseks ürituseks. Samuti tutvustasime ohutu liikluskuu raames jalakäijate helkurprogrammi “Hoia elusid Keenias,” mille elluviimiseks teeme koostööd erinevate organisatsioonide ja eraisikutega.
Unustamatu vaimsusega olid kodugrupi töörühmad, milles osalesid igapäevaselt erinevate maade sõbrad. Minu grupi eestvedajaks oli Dorothy Day USAst, kes oskas suurepäraselt töörühma juhtida. Grupitöös osalesid veel Pauline Iirimaalt, Gale USAst, Michael Inglismaalt, Batricia Uus – Meremaalt, Inna Venemaalt ja Keeniast Joshua, Joseph, Timothy, Moses, Masika ja Shuma, kes õpetas meile swahilikeelse laulu. Olime kõik ülimalt õnnelikud.
Konverentsi viimane päev oli sajune, mis oli paljudele kurb, kuid jällenägemise ootus siin või mujal muutis meid rõõmsaks.
KARIBU TENAWELCOME AGAIN

Roland Rand
14.06.2012 Tallinn, EESTI

This slideshow requires Adobe Flash Player to be installed:
Download Flash Player for free

Find a Meeting

Among Friends Journal

Quickfind EMES journal
(pdf format)

View all journals

EMES Annual Report

Quickfind EMES Annual Report
(pdf format)

View all annual reports

Corporate image:

Quickfind EMES logo
(approved use only)

View all logo formats

Download free Acrobat Reader to view PDFs

Get Acrobat Reader

Member Login

Visit other FWCC websites: World Office | Africa Section | Asia & West Pacific Section | Section of the Americas